Het Brandpunt onderweg naar morgen (2)

Graag praten Hubert en ik jullie namens de OWR bij. Nu het vertrek van onze katholieke pastor Josephine van Pampus vast staat, wordt steeds duidelijker in welk turbulent vaarwater we beland zijn. Wij hopen dat we gaandeweg wat meer wind in de rug krijgen.

Gelukkig staan een aantal mooie activiteiten in de planning waar we als geloofsgemeenschap weer even met elkaar creatief en inspirerend aan de slag kunnen gaan. Wij denken daarbij o.a. aan het startweekend en de komende Oecumenische pelgrimage met het oog op klimaattop Glasgow die Amersfoort aandoet met Het Brandpunt als “herberg”.

Ondersteuning in interim-periode.

Uit de eerste resultaten van het gemeenschapsberaad en informele consultatie over de aanzet voor profielen voor ondersteuners voor de interim-periode komen veel creativiteit en tips los. Wij denken daarbij o.a. aan de vele vieringen waarbij diverse pastores ons bemoedigden en richting wijzen zoals Gerard van Eck heel concreet deed met 7 richtingwijzers. Fijn dat daarnaast zeker al 80 leden van onze geloofsgemeenschap per mail, gesprekken en per telefoon met suggesties kwamen.

De OWR is nu met de definitieve formulering van de profielen van de gezochte ondersteuners aan de slag. Wij hopen in september over het profiel en de beschikbare budgetruimte akkoord te krijgen van de Algemene kerkenraad van de PG HAN (AK).

Voor hen die dat nog niet weten, onze pastor Anna Walsma heeft een extra dag gekregen voor haar werk in Het Brandpunt. We hopen dat we in oktober een ondersteunende ambulant predikant/kerkelijk werker kunnen gaan werven om het pastoresteam van Het Brandpunt te kunnen versterken.

Doorgaand gesprek met de geloofsgemeenschap.

Nol Hameleers en Johan van der Vorm komen na de vakantie met een verslag van de zeer gewaardeerde en nuttige gesprekken tot nu toe. We hebben daaruit al wel geconcludeerd dat die onvoldoende diepgang en ruimte boden om de door katholieken leden/meelevenden van Het Brandpunt ervaren ‘scheiding’ van de RK-kerk door te spreken. Belangrijke vraag is o.a.: welke gebruiken, rituelen en symbolen hebben we nodig om als katholiek mee te kunnen gaan in de nieuwe oecumene? Daarom zijn er twee gespreksavonden speciaal voor katholieken ingelast: 25 augustus en 3 september. Er zullen overigens uit of namens de OWR ook enkele protestanten bij zijn.

Er zijn ca. 190 katholieken uitgenodigd. Inmiddels blijkt dat sommige (e-mail) adressen niet meer kloppen. Voor diegenen die nog geen uitnodiging hebben ontvangen: laat dat even weten bij Johan . Geef de uitnodiging door als je iemand weet die mee zou willen doen aan het gesprek. Voor inhoudelijke vragen kan je Hubert () mailen.

Ontvlechtingsproces OLVvA.

De AK heeft als formele gesprekspartner met de OLVvA nadere afspraken gemaakt over het ontvlechtingsproces van de RK-kerk uit Het Brandpunt. Er zullen zeker twee overlegtafels komen die zich gaan buigen over de zakelijke en bestuurlijke consequenties. Daarbij heeft prioriteit wat de zakelijke impact van het besluit voor Het Brandpunt zal worden. Eerstvolgend overleg is eind augustus gepland. We gaan voor de ontvlechting uit van een overgangsperiode van 1,5 jaar tot eind 2022.

Ook over de consequenties van het door Josephine aangekondigde vertrek zullen we snel met de OLVvA van gedachten gaan wisselen.

Tot zover een update, zoals we in de viering waarin Josephine haar vertrek aankondigde, zien we uit naar een nieuw Brandpunt:

“We zullen doorgaan Met de weifelende zekerheid Om door te gaan in een sprakeloze tijd We zullen doorgaan We zullen doorgaan We zullen doorgaan Tot we samen zijn“

Wil je meer weten of heb je tips, schrijf ons dan op of laat ons iets van je horen.

Namens de OWR, Hubert Fermina en Johan van der Vorm