Het Brandpunt verder zonder RK-kerk

Ook de redactie van NB is verbijsterd, geschokt maar vooral verdrietig over het nieuws zoals afgelopen zondag aan ons werd bekend gemaakt. En dat ook al zo kort na het nieuws dat Geurt ons gaat verlaten. Het nieuws haalde zelfs een paar landelijke dagbladen w.o. het AD, Trouw en het ND.

Op de website van het maandblad voor zingeving en religie De Roerom staan een aantal lezenwaardige en interessante reacties te lezen. Twee daarvan willen we u niet onthouden. Em. Pastor Nico Smit uit Hilversum, die eerder bij ons voorging, schreef: “Ik heb aangegeven dat ik me met  nog meer enthousiasme beschikbaar wil stellen om in Het Brandpunt voor te gaan.” En van onze eigen Greetje Koevoets die schreef: “Wat in de oecumene verbonden is zal een Eijk niet scheiden.”

Laat ons de Heer onze God bidden om wijsheid, creativiteit en alles wat maar nodig is voor het bestuur en pastores van Het Brandpunt om te komen tot een oplossing en het uitstippelen van de toekomst van onze gemeenschap. Wij houden u op de hoogte.

redactie NB Brandpunt
(Wilma Biegstraaten, Jeannette Koolstra, Frank Lether, Hennie Sohl)