Het Brandpunt wordt een duurzame kerk

Graag laten we u delen in de vreugde dat na anderhalf jaar onderzoeken en overleggen Het Brandpunt een belangrijke stap kan zetten in het verduurzamen van het gebouw. Alle betrokken partijen hebben toegestemd in het aanbrengen van een nieuwe isolatielaag en het plaatsen van zonnepanelen op de lagere daken van het gebouw.

Voorgeschiedenis
De Werkgroep Het Brandpunt Duurzaam op Weg is een groep mensen die zoekt naar wegen om in en vanuit onze oecumenische geloofsgemeenschap op een duurzame wijze te voorzien in de behoefte aan energie en voedsel.

In december 2016 is op initiatief van de Werkgroep een energiescan gemaakt van Het Brandpunt. Hieruit kwam naar voren dat er mogelijkheden waren tot het plaatsen van zonnepanelen op het dak van Het Brandpunt. Tevens werd het advies gegeven de bestaande isolatielaag van het dak te vervangen door een nieuwe en dikkere isolatielaag, waardoor het gasverbruik van Het Brandpunt verminderd kan worden.
In september 2017 ontving Het Brandpunt het certificaat Groene kerk als teken dat Het Brandpunt goed op weg is een duurzame kerk te worden.

In samenspraak met Geert Koetje, de gebouwbeheerder van Het Brandpunt, is vervolgens bij een aantal bedrijven offertes aangevraagd voor zonnepanelen en dakisolatie. In oktober 2017 heeft het College van Kerkrentmeesters groen licht gegeven voor ons voorstel om zonnepanelen te plaatsen op de lagere daken van Het Brandpunt en daaraan voorafgaand op deze daken een nieuwe, betere en milieuvriendelijker isolatielaag te leggen.

Omdat Het Brandpunt voor 1/3 eigendom is van de parochie Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort was ook van dit bestuur goedkeuring nodig. Na een controle door de bouwtechnicus van OLVA en een verdere aanscherping van de ingediende offertes, heeft het bestuur van OLVA – na ook goedkeuring van de bisschop van Utrecht – afgelopen week ingestemd met de ingediende plannen.

67 zonnepanelen
Het Brandpunt heeft een energieverbruik van ongeveer 15.000 kWh per jaar. Om in deze behoefte te voorzien zijn 67 zonnepanelen nodig. De firma Zontech uit Amersfoort – die ook de zonnepanelen op De Inham heeft geplaatst – zal de panelen naar verwachting half mei 2018 plaatsen. Hoewel de ligging van het dak van Het Brandpunt niet ideaal is, kan toch ruim voldoende zon worden opgevangen voor de totale elektriciteitsbehoefte van Het Brandpunt. Voorafgaand aan de plaatsing zullen eerst balken worden ingelijmd op de nieuwe isolatielaag, zodat de zonnepanelen goed verankerd liggen.

Betere isolatie
De bestaande isolatielaag van Het Brandpunt is inmiddels ruim 25 jaar oud en is aan vervanging toe. Omdat de isolatienormen inmiddels zijn aangescherpt is gekozen voor het vervangen van de huidige PVC isolatielaag van 8 cm door een milieuvriendelijker FPO isolatielaag van 12 cm. Hiermee wordt de isolatiegraad ongeveer verdubbeld, waarmee extra gas kan worden bespaard. De firma Dijkman uit Baarn zal deze klus uitvoeren vanaf de tweede week van april.

Energiebesparingen
Sinds januari 2016 houden we als Werkgroep Het Brandpunt duurzaam op weg wekelijks het energieverbruik van Het Brandpunt bij. De kosters zijn hierbij betrokken en hebben de afgelopen twee jaar door zuiniger verbruik al bereikt dat het energieverbruik jaarlijks met enkele procenten naar beneden gegaan is.

Naast de installatie van zonnepanelen zijn er plannen om Led-verlichting aan te schaffen en de verwarmingskosten van het gebouw verder terug te dringen.

Financiering
De verduurzaming van het gebouw kan grotendeels worden bekostigd uit de voor het onderhoud van het gebouw gedane reserveringen. Verder betekent de verminderde energiebehoefte ook dat de energiekosten in de toekomst lager zullen uitvallen. Het College van Kerkrentmeesters en het bestuur van OLVA stellen het desalniettemin op prijs dat vanuit de Brandpunt gemeenschap een financiële ondersteuningsactie wordt gehouden om de (verdere) plannen voor verduurzaming van het gebouw te financieren. Binnenkort hoort u meer over de geldinzamelingsactie waarmee u aandeelhouder van ‘Het Groene Brandpunt’ kunt worden.
Meer informatie over de werkgroep Het Brandpunt Duurzaam : www.hetbrandpunt.net/duurzaam

Namens de werkgroep Het Brandpunt duurzaam op weg
Hennie Sohl