woensdag 16 december 20.00 uur: Het nieuwe normaal: wat leren we van corona

Hoe verandert corona onze samenleving en ons denken? Prof. Jan Hoogland (actief in de Nederlands Gereformeerde Kerk in Amersfoort-Noord) gaat via zoom in gesprek, tijdens een oecumenische bijeenkomst vanuit de Sint Franciscus Xaveriuskerk. De zoombijeenkomst vindt plaats op woensdag 16 december 2020 en begint om 20.00u. met een inleiding, daarna kunnen bezoekers met prof. Hoogland in gesprek. De bijeenkomst duurt tot 21.30u.

Onze veilige zekerheden van luxe, welvaart, dagelijkse routines dreigen  door corona weg te vallen.  Het onnatuurlijke afstand bewaren verstoort ons samenleven; in ons werk, op scholen, kerken, theaters, verenigingen. Zeker na de tweede golf wordt duidelijk: covid-19 laat zich niet gemakkelijk bedwingen. En na aanvankelijke eensgezindheid zwelt  de kritiek op het coronabeleid aan. We vragen ons af: Wanneer is dit voorbij, hoe leven  we verder met dit virus?

Zal corona onze samenleving en ons denken veranderen? Ons leven en gezondheid zijn minder maakbaar dan we dachten – een onwennige gedachte. Misschien vergroot de crisis ons bewustzijn en onze gevoeligheid voor wat er echt toe doet: onze relaties, kwetsbaarheid,  duurzaamheid, solidariteit, ons geloof, onze waarden. En versterkt de crisis ons gemeenschapsgevoel.

Of gaan we straks zo snel mogelijk terug naar het Oude Normaal?

Prof. dr. Jan Hoogland is docent bestuurskunde aan de Vrije Universiteit en bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Universiteit Twente.
Deelname kost € 5,-, te storten op bankrekeningnummer  NL31RABO0357480872  t.n.v. PMM Jacobs en/of CJ Scholten.
Verdere informatie en opgave via www.zindex033.nl