Het verhaal van Effia en Esi

In het kader van het project Ghana Vice Versa nodigen wij je uit om samen ‘Weg naar huis’ te lezen van de jonge schrijfster Yaa Gyasi (1989). Yaa Gyasi  is geboren in Ghana en groeide op in Huntsville, Alabama. Op indringende wijze worden de levens van de nakomelingen van Effia en Esi beschreven. Je wordt meegenomen in de geschiedenis van de stammenstrijd en slavenhandel, naar de burgeroorlog in Amerika en de kolenmijnen. Een tijdspanne van 300 jaar wordt overbrugd.

Het boek heeft ons zeer geraakt, er komen diverse thema’s naar voren. Je bent van harte uitgenodigd om samen over dit boek in gesprek te gaan op woensdag 15 mei, 20.00 uur, bij Stella thuis: Bastion 60 Amersfoort.

Info en aanmelding via , 033-4566229.

Stella Muns en Wiena Bakker