Het vierde gebod: ‘Gij zult de sabbat in ere houden’

Op woensdag 21 februari van 20.00 – 22.00 uur organiseert het Spiritueel Cultureel Centrum Amersfoort een avond over het sabbatsgebod. De inleider is Guus Timmerman, zorgethicus en onderzoeker verbonden aan de Stichting Presentie en Zorg.
De bijeenkomst wordt gehouden in de Pastorie van de Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31.
De bijdrage bedraagt € 3,-. Meer informatie en opgave via e-mail.