Hulp nodig bij …

In deze weken bereikt ons herhaaldelijk het bericht, dat er onder ons mensen zijn die:

– niet geabonneerd zijn op onze digitale nieuwsbrief, omdat ze niet weten hoe ze dit kunnen regelen,

– niet weten hoe ze uitzendingen van onze vieringen (via PC, laptop of hun mobiel) kunnen beluisteren,

  en/of

– niet weten hoe het digitaal collecteren in zijn werk gaat.

Als het bovenstaande ook voor jou geldt, laat dit dan weten aan Carla van der Laan (06 11 330 321). Zij kan ervoor zorgen dat iemand u helpt om een en ander wel mogelijk te maken.

Als u contact onderhoudt met leden van onze gemeenschap, vraag dan of dit soms ook voor hen geldt. Bied dan zelf hulp. Of geef aan Carla door dat iemand hulp kan gebruiken.