Ik ga op tijd van huis…..

Ik ga op tijd van huis en neem mee…..

Zoals wellicht bekend vindt  van 8 tot 14 oktober in Amersfoort de Duurzame Week plaats.. Er zijn tal van activiteiten in die week, waar u in deze nieuwsbrief meer over kunt lezen.

Dit is een oproep om (ook) op zondag 13 oktober iets tastbaars te doen tegen de vervuiling.

Komend uit alle windstreken trekken we naar Het Brandpunt voor de (jongeren)viering. We willen u vragen om die zondag eerder dan gebruikelijk van huis weg te gaan, gewapend met een tas of zak. En om al het zwerfafval, dat u onderweg tegenkomt, op te rapen en mee te nemen naar de kerk. U kunt dit kwijt op de patio van het Brandpunt.

Vanuit de overtuiging dat ieder gebaar telt, willen we zo ons steentje bijdragen aan de leefbaarheid van onze buurten. Want niet alleen het afvalrapen zelf zorgt er vast voor dat u met een goed gevoel aan de viering zult deelnemen. Maar ook als u later  door de buurt loopt en zich niet hoeft te storen aan zwerfvuil op straat is dat natuurlijk fijn. Hopelijk nodigt het dan ook minder uit voor anderen om rotzooi op straat te gooien…

Mocht u meer structureel iets willen doen tegen het zwerfafval op straat? Op www.033zwerfafvalzat.nl is te vinden wie zich al in Amersfoort heeft aangemeld om een stukje Amersfoort te helpen schoon en leefbaar te houden. En er kunnen er altijd meer bij!

Namens de werkgroep Het Brandpunt Duurzaam op Weg

Tineke Bos