Impressie gemeenschapsberaad over media in de vieringen

En toen was er ineens een zaal voor interviewers…

Wat doe je als je het wilt hebben over media in de vieringen van het Brandpunt?
Dan maak je er een actieve bijeenkomst van en zorg je dat iedereen een rol van interviewer of geïnterviewde krijgt!

De interviewers stelden 4 vragen:

1. Welke media en middelen vind je positief/negatief in de viering? Wat zou je anders willen zien?
2. Welke waarde heeft het papieren liturgieboekje voor, tijdens en na de viering voor jou?
3. Wat doet de inzet van ‘techniek’ voor jou in de flow van de viering?
4. Welk talent heb je zelf dat je zou kunnen inzetten om een viering versterken.

Met elkaar haalden we onze antwoorden, gedachten, meningen en ideeën op. Kijk voor de reacties op de foto’s. De flappen worden nu verder uitgewerkt.

Judith de Jong begeleidde dit gemeenteberaad afgelopen zondag 29 april op een fijne en inspirerende wijze.
De volgende stap wordt het op een rijtje zetten van alle reacties en gaan we in gesprek met de diverse groepen die al met dit alles bezig zijn.

Wil je meer info? Neem contact op met Bert van den Akker.