In 40 dagen op weg naar Pasen

De Veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Aan de hand de thema’s: ‘Gaan waar niemand gaat’ (Vastenactie) en ‘Onvoorwaardelijke liefde’ (Kerk in Actie) willen de MOV/ZWO groepen van Hoogland/ Hooglanderveen en Amersfoort Noord de ’40-dagen-tijd’ zichtbaar maken voor de gemeenteleden van de R.K.-, de Protestantse- én de Oecumenische geloofsgemeenschap.

Uit de schulden
Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. Een moeder uit Amsterdam vertelt: ‘Ik heb geen gat in m’n hand, maar moet alles in m’n eentje regelen. Door een fout met de kinderopvangtoeslag raakte ik in de schulden. Ik durfde de post niet meer open te maken. Gelukkig heb ik nu een maatje die mij helpt.’ In 2011 heeft Kerk in Actie samen met andere kerken en christelijke organisaties het project SchuldHulpMaatje opgezet. Binnen dit project worden vrijwilligers tot ‘maatjes’ opgeleid om mensen met schulden te begeleiden en te coachen. Inmiddels zijn er zo’n 1.500 maatjes. Per jaar worden zo’n 6.000 mensen persoonlijk begeleid. De collecteopbrengst wordt onder meer ingezet om nieuwe maatjes te trainen, zodat zij goed voorbereid zijn op hun taak.
Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie zoals SchuldHulpMaatje in Nederland. Van harte aanbevolen!
Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Tineke Bos