In gesprek rond Canterbury

Oecumenisch in gesprek rond Canterbury
In het voorjaar van 2021 willen Guus Timmerman en Geurt Roffel vanuit de oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt naar Canterbury, het centrum van de wereldwijde Anglicaanse Kerk. Zij zijn bezig een opzet voor een ‘Canterbury-weekend’ te maken. Als eerste stapje in de voorbereiding vertonen ze op 22 november ’s avonds een film over Mary en Elisabeth. Mary was in de zestiende eeuw de (rooms-katholieke) koningin van de Schotten en Elisabeth was toen de (protestantse) koningin van Engeland. Guus Timmerman leidt de film in, Geurt Roffel presenteert vervolgens de contouren van de reis. De avond van de 22ste staat open voor iedereen, ook voor wie helemaal (nog) niet in een bezoek aan Canterbury is geïnteresseerd. Meer informatie en opgave (opgave is verplicht) vindt u  hier,