16 mei: Informatieavond zonnepanelen

De werkgroep Het Brandpunt duurzaam op weg organiseert op woensdag 16 mei in Het Brandpunt een informatieavond voor wie zonnepanelen op het eigen dak wil laten monteren. In samenwerking met de firma Zontech organiseren we deze avond waarop we u kort informeren over de stand van zaken van de verduurzaming van Het Brandpunt. Daarna geeft de firma Zontech uitgebreid informatie over de mogelijkheden van het plaatsen van zonnepanelen op uw eigen huis. U krijgt informatie over de voorwaarden waaraan uw dak moet voldoen, de soorten zonnepanelen die in de handel zijn, de kosten en de terugverdientijd van investeren in zonnepanelen. De fa. Zontech biedt u de gelegenheid met enige korting zelf panelen aan te schaffen.

De werkzaamheden aan het lage dak van Het Brandpunt vorderen overigens gestaag. De oude isolatielaag is inmiddels vervangen voor een dikker en milieuvriendelijker isolatiepakket. De komende weken zal de firma Zontech daarop de 67 zonnepanelen monteren.

De financiële actie om aandeelhouder van het Groene Brandpunt te worden heeft inmiddels ruim € 3.300,- opgebracht. Op zondag 6 mei kunt u na de kerkdienst opnieuw intekenen om aandeelhouder te worden. U kunt uw donatie overmaken op IBAN-nummer NL34 RABO 0123 0518 00 t.n.v. Oecumenische Wijkraad Brandpunt Hoogland/ Amersfoort-Noord, onder vermelding van “Aandeel Groen Brandpunt” en uw adres.