Informatiebijeenkomsten

Opgeven voor informatiebijeenkomsten bestuurlijke vernieuwing
Onlangs heeft de OWR in een speciale nieuwsbrief verteld over het proces van bestuurlijke vernieuwing dat op dit moment gaande is. in die nieuwsbrief zijn ook informatiebijeenkomsten aangekondigd in de loop van maart. Deze bijeenkomsten zullen plaatsvinden via Teams op de volgende data:

  • Een meeting na de kerkdienst van 21 maart a.s.
  • Een meeting op dinsdag 23 maart om 20.00 uur
  • Een meeting op donderdag 25 maart om 20.00 uur

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor groepen van ca. 20 personen en duren een uur. Tijdens de meetings zal in een korte presentatie van maximaal 20 minuten nadere toelichting van de kant van de OWR worden gegeven op de bestuurlijke vernieuwing. De resterende tijd van 40 minuten is er gelegenheid om toelichtende vragen te stellen.
U kunt zich opgeven om aan één van deze bijeenkomsten deel te nemen. Dat kan per email aan het adres van .
U krijgt tijdig een bevestiging met een link naar de vergadering.