Inspiratie

Het Brandpunt heeft er in 2007 voor gekozen een plaats van ontmoeting te zijn: ontmoeting met God, met jezelf, je naaste en de wereld. Daarbij past het ‘omzien naar elkaar’.

Dat doen we bijvoorbeeld via het inloopwerk in het nabijgelegen inloophuis De Ontmoeting, het koffiedrinken na afloop van de viering, de seniorenochtend, de openstelling doordeweeks, diaconale activiteiten en het delen van lief en leed op allerlei manieren. ‘Ontmoetingskerk zijn’ is dus meer dan alleen de zondagochtend.

Het Brandpunt kent diverse activiteiten. Hieronder een greep daaruit.

Kringwerk
Het Brandpunt werkt samen met andere kerken (RK/PKN) in Amersfoort-Noord/Hoogland op het gebied van kringwerk (gespreksgroepen, workshops, excursies enz). Elk seizoen is er een nieuw aanbod aan kringen, voor mensen uit alle wijken van Amersfoort-Noord.

Klik hier voor overzicht van de activiteiten en kijk in de Agenda rechts van deze pagina.

Café Verwondering
Café Verwondering is een initiatief vanuit de oecumenische gemeenschap van Amersfoort-Noord om voor een breed publiek van de herfst tot de lente iedere maand op zondagmiddag een interessante ontmoeting te organiseren op het raakvlak van maatschappij, cultuur en spiritualiteit. Locatie is steeds De Herberg, Watersteeg 85, 3842 AD Amersfoort. Het programma wordt in de Nieuwsbrief Brandpunt bekendgemaakt.

Seniorenochtend
Eenmaal per maand, meestal de eerste maandag van de maand, is er een gespreks- en ontmoetingsochtend voor ouderen. Er is altijd een thema dat wordt ingeleid door een speker (pastor, dominee). De ochtend staat open voor belangstellenden en aanmelding is niet nodig.

Oecumenisch morgengebed
Elke dinsdagochtend om 10.00 uur komen mensen bij elkaar voor gebed, meditatie, zang en het delen
van licht in het stiltecentrum.

Inloop
Op doordeweekse dagen tussen 10.00 en 12.00 uur ben je welkom tijdens de inloopuren. Er is een gastvrouw/gastheer die je wegwijs kan maken en die vragen kan beantwoorden. Er is koffie, je kunt wat lezen, rondkijken, praten of stilte vinden in het stiltecentrum.

Verhalenderwijs: geloofsverhalen van Het Brandpunt
Het boekje ‘Verhalenderwijs – veelkleurige geloofsverhalen vanuit een oecumenische geloofsgemeenschap’. Het is een kleurrijk en inspirerend boekje waarin mensen aansprekend weergeven waarom Het Brandpunt voor hen een thuis is. Het bevat geloofsverhalen en uitspraken van hen, praktische werkvormen, gesprekskaarten en ruimte om je eigen geloofsverhaal op te schrijven. Boeiend om te lezen, leuk om mee te werken of cadeau te geven. Wilt u het boekje graag hebben? Mailt u dan even?