Jaarthema “Dit is mijn lichaam”

Het jaarthema van het oecumenisch kringwerk in Amersfoort-Noord (en de parochie OLVA) is dit jaar ‘Dit is mijn lichaam’. Anna Walsma zegt het zo: “Een thema dat twee lijnen verbindt: het lijntje van de eucharistie en het avondmaal enerzijds en het lijntje van geloof of spiritualiteit en lichamelijkheid anderzijds.”
Tot op de dag van vandaag klinken Jezus’ woorden ‘Dit is mijn lichaam’ als mensen met elkaar in de kerk de maaltijd vieren. En tegelijk vergelijkt Paulus in de Bijbel de mensen die verbonden zijn met Jezus met een lichaam. Ieder vormt op een eigen manier een deel van dat lichaam. En natuurlijk verwijst de zin ‘Dit is mijn lichaam’ ook naar ons eigen lichaam, onze eigen lichamelijkheid. Het jaarthema ‘Dit is mijn lichaam’ raakt al die terreinen.