Inzage Jaarrekening 2019 College van Diakenen

De Jaarrekening van het College van Diakenen is in concept rond. Een verkorte versie wordt gepubliceerd op Lopend Vuur.  

Volgens de regels van de PKN hebben kerkleden het recht om de volledige rekening in te zien. Deze ligt vanaf deze week (23 september) ter inzage op het Kerkelijk bureau. Het is gewenst daarvoor een afspraak te maken.

Het bureau werkt voor de hele Protestantse Gemeente Hoogland/ Amersfoort-Noord en wordt bemenst door Hanneke Goumare. Zij is aanwezig op maandag en dinsdag van 9.00 tot 14.00 uur en op donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en is te bereiken via telefoon: 033 480 50 96 en via e-mail.