Inzet pastores en hun pastorale ondersteuners

De landelijke preventiemaatregelen veroorzaken ook veranderingen in de inzet van de pastores en van degenen die hen ondersteunen in het pastoraat. Zij werken aan maximale verbondenheid in deze tijd, in de eerste plaats met hen die die verbondenheid het meest nodig hebben. Zo doen we ons best om naar elkaar om te zien. Als je nood ziet, wil je hen dan bellen? Dat kan via Dolly de Vries (033-4561705), Janna Specken (033-4556398, 06-20648413) of naar een van de pastores zelf.

Bij deze inzet past op dit moment ook om al het nodige te doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Hieronder een kort overzicht van de uitgangspunten die de pastores en degenen die hen ondersteunen in het pastoraat volgen bij pastorale contacten. Zo weet je hoe ze zullen omgaan met een beroep dat op hen wordt gedaan.

  • Als het contact kan worden uitgesteld, kiezen ze daarvoor en maken zo nodig een afspraak
  • Als uitstellen niet mogelijk is, maken ze in het contact zoveel als mogelijk gebruik van moderne communicatiemiddelen (telefoon, e-mail, FaceTime, Skype, …).
  • Ze houden afstand van mensen die verkouden zijn of hoesten.
  • Als mensen in quarantaine of isolatie zijn, volgen ze met betrekking tot het contact de richtlijnen van huisartsen en instellingen. In Het Meander is fysiek bezoek van een pastor binnen de huidige richtlijnen niet mogelijk.
  • Bij uitvaarten volgen ze de richtlijnen van de uitvaartbranche.
  • Bij twijfel over het eigen gezond-zijn zoeken ze een vervanger. Dat doen ze ook als ze denken door een besmetting van partner of kinderen met het coranavirus niet meer in staat te zijn op een veilige manier fysiek bij te dragen aan de gemeenschap.

De komende periode zullen de pastores emeriti in onze kring benaderen of zij achterwacht willen zijn bij uitval.

De overleggroep pastoraat