Jaarrekening 2020

De jaarrekening van 2020 is opgeleverd en ligt vanaf dinsdag 22 juni ter inzage in het kerkelijk bureau (graag een afspraak maken). De jaarrekening ligt van 20 t/m 25 juni ook in de ontmoetingsruimte van De Inham en van Het Brandpunt. De kerken zijn dagelijks open tussen 11 en 12 uur (Inham) en 10 en 12 uur (Brandpunt).
Binnenkort is de jaarrekening ook weer te vinden op deze website onder ANBI en financiële verantwoording.
Voor vragen over de jaarrekening kunt u zich per e-mail rechtstreeks wenden tot de penningmeester van het CVK. ().

We hebben het afgelopen jaar met een verlies (€ 53.000,-) afgesloten. De begroting ging uit van een verlies van € 35.000,-. De grootste oorzaak van het verschil is dat de subsidies niet zijn binnengekomen. Daarnaast zijn de onderhoudskosten hoger uitgekomen. Coelhorst heeft een eigen jaarrekening gekregen. Dit is een verplichting vanuit de PKN en is opgenomen als bijlage.

Henk van den Broek, penningmeester