Jaarrekening en jaarverslag diaconie

Jaarrekening en kort jaarverslag diaconie 2020

Wat is ons als diakenen overkomen in 2020? Wat heeft corona gedaan met de manier waarop we hulp hebben kunnen bieden aan mensen in de knel? Deden meer mensen ineens in grote nood een beroep op ons? Het online vieren, wat heeft dat gedaan met de collecteopbrengsten?  

De antwoorden vind je in dit A4-tje met een korte schets van wat er in 2020 is gebeurd. Geen compleet jaarverslag, maar ‘Het jaar 2020 in vogelvlucht’.  

De jaarrekening 2020 van de diaconie ligt in het Brandpunt en in de Inham en daar tijdens openingstijden in te zien. 

De diakenen van het Brandpunt: Tineke Bos, Peter Schrieken, Jeanine Molleman, Kees Ruissen en Marian Aalberts