Jaarverslag Diakonie 2019

Wat heeft de Diaconie zoal kunnen doen in 2019?

Je raadt het misschien al: het Jaarverslag van de Diaconie is weer verschenen, over 2019. We melden dat toch maar even, omdat we nogal eens horen: “Wat mooi dat jullie dit of dat doen, dat wisten we helemaal niet. Zou je daar niet meer bekendheid aan moeten geven?”
Meer bekendheid is inderdaad belangrijk. Er zijn immers veel mensen die hulp nodig hebben. Praktische hulp en aandacht, en materiële hulp bij financiële nood. En lang niet iedereen die klem zit (kerklid of niet) weet de weg naar onze diaconie te vinden. Of men durft niet. Dat vinden wij wel jammer eigenlijk. Daarom is dit ook een oproep: jij als gemeentelid kan mensen naar ons doorverwijzen. Dus: blader het jaarverslag even door en denk na of je misschien iemand kent die ….
Maar je kan ook gewoon even kijken wat er met je giften wordt gedaan. Wie die diakenen zijn. Wat ons motiveert. En welke regels we daarbij hanteren. Want het is wel jóuw geld dat wij besteden aan ‘het goede doel’. Ook is het fijn om te zien hoeveel gemeenteleden meedoen met praktische diaconale acties: aandacht en hulp voor wie geen helper heeft.

Wil je even snel een beeld scannen van het diaconale werk in 2019, bekijk dan dit A4: https://www.lopendvuur.net/downloads/genericfiles/Diaconale_hulpverlening_in_2019_kort.pdf

En dit is de link naar het complete jaarverslag 2019 : https://www.lopendvuur.net/downloads/genericfiles/Diaconie_PGHAN_Jaarverslag_2019_vdef.pdf

College van Diakenen Hoogland-Amersfoort Noord,
Namens deze,
Liesbeth van ’t Hof en Johan van Dalen