Kinderen in Het Brandpunt

Voor alle leeftijden biedt Het Brandpunt wel iets. Ook ouders doen mee: in de geloofsopvoeding en in het mee voorbereiden/organiseren van activiteiten.

Crèche
Kinderen tot vier jaar kunnen tijdens de viering spelen in de crèche. Deze is in zaal 3 achter in Het Brandpunt. Vrijwilligers zorgen voor een gezellige opvang van de kleintjes. Tijdens het laatste lied worden de kinderen bij hun ouders in de kerkzaal gebracht, om zo gezamenlijk de zegen aan het eind van de viering te ontvangen.

Kinderwoorddienst
Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn aan het begin en aan het eind van de viering in de kerkzaal aanwezig. Tussendoor is er voor hen kinderwoorddienst. Doorgaans lopen de verhalen parallel aan de lezingen in de hoofddienst. We werken met materiaal van Kind op Zondag en van Bonnefooi. Aan het begin van de viering steekt een kind twee kaarsen op de liturgische tafel aan aan de Paaskaars. Als de kinderen naar hun eigen dienst gaan, gaat er met iedere groep een kaars mee en deze wordt bij terugkomst weer op de tafel geplaatst. Aan het einde van het schooljaar neemt de kinderwoorddienst afscheid van de kinderen van groep 8. Zij worden dan welkom geheten in de kerk.