Jubileum Frank Sieraal

Op zaterdag 14 augustus is het 12,5 jaar geleden dat Frank Sieraal diaken werd gewijd. In het weekend van 14 en 15 augustus willen we hier op gepaste wijze bij stilstaan.

Zaterdagavond 14 augustus is hij de voorganger in de viering in de St. Josephkerk. Na afloop is er een receptie en gelegenheid om de jubilaris te feliciteren. Bij goed weer in de tuin en anders in de parochiezaal.

Zondag 15 augustus is er na de viering in de St. Ansfriduskerk, waarin Frank eveneens voorgaat, gelegenheid om samen koffie te drinken. Ook hier bij goed weer in de tuin en anders in de zaal. Vanzelfsprekend dit alles voor zover de corona omstandigheden dit toelaten.

Voor de vieringen dient u zich op de gebruikelijke wijze aan te melden.