Kerkbalans 2019 van start!

Kerk zijn we samen.
Kerkbalans 2019: In de tweede helft van januari zijn de lopers voor de kerkbalansactie weer op pad gegaan voor uw kerk in Amersfoort-Noord. Dat is hard nodig. Om kerken actieve geloofsgemeenschappen te laten zijn waar leden elkaar ontmoeten in de vieringen en worden bemoedigd en geïnspireerd. Om kerken geloofsgemeenschappen te laten zijn waar de sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd – of u nu lid bent of niet- terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor. Geef daarom aan uw kerk. Zodat uw kerk kan blijven bestaan en geven aan anderen. Help mee en geef aan uw eigen kerk wat u kunt missen.

“Ik ben blij dat de kerk er is, daarom geef ik aan mijn kerk.
Ik hoop dat we dit jaar extra kunnen investeren om duurzamer te worden.”

Hoeveel geeft u?
Geef slim
Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest hier alles over op kerkbalans.nl Karl de Vries, Kerkrentmeester fondsenwerving
Kees van Beem, voorzitter College van Kerkrentmeesters