Kerkbalans 2021-digitaal

Kerkbalans 2021 – Meldt u zich aan voor digitaal toezeggen?

Over twee maanden gaat de Actie Kerkbalans weer van start. Leden en vrienden in de Protestantse ledenregistratie kunnen sinds vorig jaar digitaal toezeggen. Heeft u ook die mogelijkheid, dan willen we u vragen om in deze Corona-tijd mee te doen met digitaal toezeggen. 

Met de Actie Kerkbalans ontvangt u in januari een brief waarin u als lid of vriend van wijkgemeente Het Brandpunt wordt gevraagd om een financiële bijdrage voor 2021. De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis van uw kerk.
Wellicht bent u gewend om uw toezegging in te vullen op een papieren formulier. Maar sinds vorig jaar kan dit voor leden en vrienden in de Protestantse ledenregistratie ook digitaal. In januari ontvangt u dan een e-mail met een persoonlijke link. Via deze persoonlijke link komt u in het digitale toezeggingsformulier.

Meldt u zich ook aan voor digitaal toezeggen?
Stuur dan vóór 1 december a.s. een mail sturen naar  met het verzoek om mee te doen aan digitaal toezeggen. We willen u vragen om uw naam, woonadres en emailadres (waarop u gemaild wil worden) in deze mail te vermelden.

Als u zich vorig jaar al heeft aangemeld, dan heeft u zaterdag 14 november per mail een bevestiging ontvangen. U hoeft zich dan verder aan te melden.

Voordelen van digitaal toezeggen
Veel mensen gaven afgelopen jaar aan dat de digitale toezegging heel makkelijk verliep. Het digitaal invullen gaat vlot, en u kan het regelen op een moment dat u schikt.

Daarnaast scheelt het veel tijd van vrijwilligers. Ze hoeven geen envelop bij u op te halen. En de gegevens worden niet meer handmatig gecontroleerd en ingevoerd, maar automatisch verwerkt.

Digitaal toezeggen in Corona-tijd
In deze tijd is het voor de vrijwilligers lastig om bij iedereen aan te bellen en de envelop op te halen. Wellicht vindt u het zelf ook minder prettig.

Uiteraard zullen er goede maatregelen worden getroffen om de papieren formulieren op een veilige manier te verzamelen en te verwerken, maar dit vraagt extra en andere inzet van de vrijwilligers. Daarom vragen we aan iedereen: Zou u, indien mogelijk, dit jaar een digitale toezegging willen doen?

Toch op papier toezeggen?
Maar mocht u toch liever een papieren toezeggingsformulier willen invullen, dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Als u zich niet aanmeldt, dan kunt u in januari uw toezegging gewoon op papier doen.

Met vriendelijke groet,

College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Hoogland / Amersfoort Noord

e-mail: