Kerkelijk bureau gesloten

Vanaf 20 januari 2020 is het kerkelijk bureau wegens een verbouwing tijdelijk gesloten. Rond half februari zal het kerkelijk bureau zeer waarschijnlijk weer bereikbaar zijn.
Bestelde collectebonnen zullen met enige vertraging verstuurd worden, mits besteld via rekeningnummer NL05RABO0373722826 (zie vermelding achter in het Lopend Vuur) en onder vermelding van naam, adres en het soort collectebonnen. Collectebonnen besteld via de Kerkgeldapp worden na eind februari weer verzonden.
Indien u een dringende vraag heeft die niet de ledenadministratie betreft, dan kunt u hiervoor Ria van Voorst benaderen via . Anders blijft uw vraag staan totdat het kerkelijk bureau weer geopend is.