Kerstkaarten voor het AZC

Wie knutselt er mee?
Hulp gezocht (jong & oud) voor het maken van kerstkaarten, op zondag 2 december na afloop van de viering!

Op 18 december is de jaarlijkse Kerstactie van de Raad van Kerken Amersfoort: de bewoners van het AZC aan de Barchman Wuytierslaan ontvangen dan een kerstattentie.
Aan een aantal kerkgemeenschappen is gevraagd of zij een kerstgroet willen maken voor de bewoners van het AZC. Zo ook aan Het Brandpunt: onze geloofsgemeenschap is gevraagd om 20 kerstkaarten te maken. Na de viering van 2 december willen wij u van harte uitnodigen om hieraan mee te werken, voor materiaal en iets lekkers wordt gezorgd.

Henrike Elzen, Margreet van Renselaar en Nynke van Beem