Kerstpakketten

Het gaat goed met de economie in Nederland. Zo roept de regering ons toe. Er is ruimte voor lastenverlichting. Met name de middeninkomens zullen hiervan profiteren.
Voor de mensen met een laag inkomen opnieuw een confrontatie dat ze eigenlijk niet waardevol zijn in onze maatschappij. Om deze mensen met kerst een kleine blijk van waardering te geven, vragen wij u om een bijdrage te geven in de vorm van goederen die u kunt inleveren. Dagelijkse boodschappen zijn welkom, maar ook luxere artikelen die bij een krappe beurs al gauw van het boodschappenlijstje worden geschrapt of speelgoed zijn van harte welkom. U kunt ook een gift overmaken op bankrekening NL39 RABO 0123 0031 13 t.n.v. Diaconie PKN Hoogland/ Amersfoort-Noord o.v.v. kerstpakketten, zodat wij goederen bij de supermarkt kunnen kopen.
Deze actie wordt georganiseerd door acht kerken (GKV, PKN, RK) in Hoogland en Amersfoort-Noord en is bestemd voor alle mensen die een warme handreiking kunnen gebruiken. Vorig jaar hebben we ongeveer 140 gezinnen/ alleenstaanden blij kunnen maken.
In De Herberg is al een mand neergezet om uw bijdrage in te doen.
Op maandagavond 17 december gaan we in Het Brandpunt de kerstpakketten inpakken.
Peter Schrieken, 033-4567740