Klimaatpelgrimage gestart

Op zaterdag 14 augustus gaat in Zielona Góra in Polen de 5e Oecumenische Pelgrimage voor Klimaatrechtvaardigheid van start. Dertig klimaatpelgrims gaan via Polen, Duitsland, Nederland en Engeland op weg naar Glasgow in Schotland, waar van 1-12 november de volgende grote VN Klimaatconferentie wordt gehouden. De groep bestaat uit Poolse, Duitse, Zweedse en Nederlandse pelgrims. Met deze pelgrimstocht vragen de kerken aandacht voor klimaatverandering en onze rol daarin.

Op 30 september komen de pelgrims in Nederland aan en op 5 oktober bereiken ze Amersfoort en overnachten in Het Brandpunt. Op dinsdagavond 5 en woensdag 6 oktober zijn er een aantal activiteiten in het Brandpunt en in Amersfoort gepland en op 7 oktober vervolgen zij hun pelgrimage. Het verblijf van de pelgrims en het activiteitenprogramma wordt voorbereid door mensen vanuit de Groene kerken in Amersfoort in samenwerking met de Raad van kerken in Amersfoort.

We zullen u de komende weken op de hoogte houden van het verloop van de pelgrimage en het programma voor 5 – 7 oktober.

Werkgroep Het Brandpunt duurzaam op weg

Hennie Sohl