Klimaatpelgrimage: hulp gevraagd !

Van dinsdagmiddag 5 oktober tot donderdagmorgen 7 oktober 2021 verblijven 32 klimaatpelgrims uit diverse landen in Amersfoort op uitnodiging van de Raad van Kerken en 033Groene kerken. We ontmoeten, vieren en eten met elkaar en vragen daarbij uw hulp voor drie onderdelen van het programma. Zij verblijven, eten en slapen deze dagen in Het Brandpunt.

1. Hulp bij koffie en thee schenken

De Taakgroep Catering heeft graag vrijwilligers die koffie en thee schenken op dinsdagmiddag en -avond 5 oktober en woensdagmorgen en -avond 6 oktober.

Het gaat om koffiediensten van 1 tot 1,5 uur in Het Brandpunt. De koffie, thee etc. wordt geserveerd aan de bar en de dan geldende Corona maatregelen zijn van toepassing. Het zou ook fijn zijn als er mensen zijn, die iets willen bakken voor bij de koffie/thee, bijvoorbeeld koekjes of cake of wat u maar leuk vindt om te maken.

U kunt zich opgeven als vrijwilliger of bakker bij:

Nynke van Beem: tel.nr.: 0636570563 e-mail:

2. Beschikbaar stellen van douche en/of wasmachine

Wij willen de pelgrims de gelegenheid bieden om zich op te kunnen opfrissen en daarom de vraag aan u: zijn op één van de volgende momenten, maximaal drie gasten welkom bij u thuis  om zich te kunnen douchen?

Dinsdagavond 5 oktober 20.30 – 22.15 uur.

Woensdagochtend 6 oktober 7.30 – 10.00 uur.

Woensdagavond 6 oktober 20.30 – 22.15 uur.

In het kader van duurzaamheid is het fijn als de Pelgrims lopend gehaald en gebracht worden.

Voor het geval de pelgrims kleding willen laten wassen, zoeken we mensen die deze kleding op dinsdag 5 oktober rond 18.00 uur willen ophalen en de volgende dag weer schoon willen terugbrengen. Ook als u mensen kent die in de buurt van Het Brandpunt wonen en hun douche of wasmachine beschikbaar willen stellen, horen we het graag.

Opgave voor douchen en kleding wassen : Victor Niks tel. 06-15390988

3. Mogen we een fiets van u lenen?

Op woensdagmiddag 6 oktober willen wij de pelgrims kennis laten maken met onze stad. Ze bezoeken dan enkele groene initiatieven en worden ontvangen op het gemeentehuis. Zowel pelgrims als begeleiders doen dit per fiets. We hebben voor deze activiteit 32 fietsen nodig. Wellicht mogen wij een fiets van u lenen.

De door u uit te lenen fiets dient uiterlijk woensdag 6 oktober om 12.00 uur bij Het Brandpunt gebracht te zijn. Diezelfde dag is de fiets vanaf 18.00 uur weer bij het Brandpunt op te halen.

Als u een deugdelijke fiets heeft en deze wilt uitlenen, laat dit dan liefst voor 23 september weten aan Bert Mulder. Wij weten dan hoeveel fietsen er beschikbaar zijn. Wij zorgen ervoor dat uw fiets met een extra slot beveiligd is.

U ontvangt na aanmelding bericht van Bert Mulder hoe en wanneer uw fiets veilig kan worden gestald en hoe u uw fietssleutel kunt afgeven en terugkrijgen.

e-mail: of tel.nr.: 055-5333281

Hennie Sohl