Klussen met Stichting Present

Stichting Present slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden. Zij bieden de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Al 2 jaar achtereen hebben we, in samenwerking met Stichting Present een klusweekend gehouden. En ook dit jaar willen we dat weer doen op vrijdag 2, en zaterdag 3 oktober.

Vorig jaar hebben ongeveer 30 personen uit de Inham, Herberg, Veenkerk en Brandpunt meegedaan. Er is toen geruimd, gesopt, vloeren gelegd, tuinen opgeruimd en nog veel meer. Met als resultaat hele dankbare mensen die weer ruimte in hun (schone) huis en tuin hadden en heel tevreden vrijwilligers die ontzettend hard gewerkt hebben.  

Daarom dit jaar weer een kans om mee te doen. U kunt zich tot uiterlijk maandag 7 september opgeven door het ingevulde formulier op te sturen naar Nicoline Rodenburg (mailadres staat op formulier). 
Klik hier voor het formulier.

Zondag 30 augustus zullen er ook formulieren uitgedeeld worden in Het Brandpunt.  

We hopen natuurlijk dat heel veel mensen meedoen. Het is niet alleen heel gezellig om met een groep iets te doen. Maar vooral ook om iets voor je medemens te doen. 

Namens Stichting Present en de Diaconie, heel hartelijk bedankt. 

Carla van der Laan