Klussen met Stichting Present

Heeft u ook meegedaan met de tijdscollecte voor Stichting Present? Begin november hebben ongeveer 40 personen uit De Inham, Veenkerk en Het Brandpunt zich ingezet bij 9 verschillende projecten. Er is geruimd, gesopt, vloeren zijn gelegd, kasten in elkaar gezet en nog veel meer. Met als resultaat hele dankbare mensen die weer ruimte in hun (schone) huis hadden en heel tevreden vrijwilligers die ontzettend hard gewerkt hebben.
Helaas is er ook iets niet goed gegaan. Een groep zou gaan wandelen met oudere bewoners van een verzorgingshuis. Door miscommunicatie is dit niet door gegaan. Heel jammer. Hopelijk is dit geen reden om een volgende keer niet mee te doen. Want een volgende keer is zeker de bedoeling. En we hopen dat er dan nog veel meer mensen mee zullen doen.
Namens Stichting Present en de Diaconie, heel hartelijk bedankt.