Koester gemengde kerkgemeenschappen

Koester gemengde kerkgemeenschappen;
reactie Fokke Wouda

In diverse media en platforms is de afgelopen week aandacht besteed aan het besluit van de parochie om de oecumenische samenwerking met Het Brandpunt op te zeggen. Fokke Wouda, promovendus oecumenische theologie aan Tilburg University, schreef afgelopen maandag een reactie op het interview dat eerder op 27 april in het Nederlands Dagblad verscheen. 

Bij uitzondering heeft het Nederlands Dagblad toestemming verleend om de reactie van Fokke Wouda integraal over te mogen nemen, waarvoor dank! Een lezenswaardig stuk!