Koffie na de viering

Zoals u misschien gehoord hebt of gemerkt hebt als u de afgelopen twee weken de viering bezocht was er de afgelopen twee weken mogelijkheid tot koffiedrinken na de viering. Vanwege de roerige tijd waarin we ons als geloofsgemeenschap bevinden heeft het Coronateam besloten om dit tijdelijk een aantal weken mogelijk te maken zodat we elkaar na de viering toch even een beetje tot steun kunnen zijn. Ook komende zondag zal de koffie klaar staan. We willen iedereen die de viering bezoekt en hiervan gebruik wil maken vragen om op zijn of haar plek te blijven zitten tijdens het koffiedrinken en niet naar elkaar toe te lopen, maar het gesprek aan te gaan met de mensen die direct om u heen zitten. De koffie wordt dan naar u toe gebracht.

Sanne Smouter