Koffiebijeenkomst media in de vieringen

Twee zondagen geleden  is er na de viering een koffiebijeenkomst geweest over het gebruik van de beamer en andere media in de vieringen. Dit was geïnitieerd vanuit de commissie vieringen en mede georganiseerd door de OWR en het beamteam.

Bert van den Akker vertelde namens het Beamteam wat de resultaten zijn van de proef die gedaan is. Zoals eerder ook al in deze nieuwsbrief te lezen was, zijn er op de proef hoofdzakelijk positieve reacties gekomen. Er zijn wel aandachtpunten, zoals de zichtbaarheid en het volgen van de orde van dienst. Johan van der Vorm vertelde namens de OWR dat zij naar aanleiding van de proef met de beamer een voorgenomen besluit heeft genomen om de liturgie te projecteren en een beperkt aantal liturgieën beschikbaar te stellen voor wie daar behoefte aan hebben. Sinds eind december gebruiken we de beamer nu op deze manier. Vervolgens vertelde Sanne Kruize-Smouter namens de Commissie Vieringen dat zij in de volgende vergadering verder praten over de beamer en daar vooral naar kijken vanuit begrippen als: harmonie, balans, zorg, eerbied en heiligheid. Daarna geeft de Commissie vieringen een advies aan de OWR.

Na deze korte introductie zijn we met elkaar in gesprek gegaan over hoe we de proefperiode en het gebruik van de beamer ervaren. Er waren complimenten voor het Beamteam voor de zorgvuldigheid waarmee zij werken. Daarnaast bleek communicatie over het proces en in de vieringen erg belangrijk te zijn. De beleving in de viering bleek ook heel verschillend te zijn. Sommige aanwezigen vinden het bijvoorbeeld prettiger om te zingen met de beamer, terwijl anderen een sterke voorkeur hebben voor papier om verschillende redenen.

Het was goed om op deze manier even bij te praten. U kunt ons natuurlijk altijd aanspreken over hoe u de beamer in de vieringen ervaart, ook als u er niet bij was zondag. Dat kan per e-mail of door een van ons aan te spreken in de kerk.

Namens de commissie vieringen, de OWR en het beamteam

Sanne Kruize-Smouter, Johan van der Vorm en Bert van der Akker

, ,