Kunnen Rome en Reformatie samen op weg?

Dit jaar bestaat de Amersfoortse Raad van Kerken 50 jaar. Ter gelegenheid van dat jubileum wil de Raad een bezinning aanslingeren. Is na vijf eeuwen scheiding van de kerken van Rome en Reformatie hereniging mogelijk? Die vraag staat centraal op de middag die op zaterdag 18 mei gehouden wordt in de Ontmoetingskerk in Amersfoort-Vathorst.
Dr. Arjan Plaisier (prot.), predikant en voormalig scriba van de PKN, houdt een korte lezing onder de titel ‘Luther zou niet uit de R.K. Kerk van vandaag zijn gestapt’. Een tweede lezing, ook kort, van prof.dr. Marcel Poorthuis (r.k. theoloog), hoogleraar interreligieuze dialoog aan Tilburg University, is getiteld ‘Toenadering vanuit eigen kracht’. De discussie tussen de sprekers en met de aanwezigen wordt ongetwijfeld spannend en geleid door dr. Bert de Leede.  
Verder op het programma: een creatief muzikale blik op de oecumene door Jelle Koolstra en muziek/zang uit verschillende kerktradities.
Inloop vanaf 13.30 uur, afsluiting om 16.30 uur met een hapje en drankje. Toegang: gratis. Iedereen welkom, vooral ook parochie- en gemeenteleden.