Laatste Herbergviering op 6 juni a.s.

Na 18 jaar stoppen de oecumenische vieringen in ontmoetingscentrum De Herberg. Het zijn mooie jaren geweest waarin met veel inzet en enthousiasme het samen vieren en geloven werd vormgegeven. Pionieren in optima forma, dat was wat er in De Herberg gebeurde. Veel nieuwe inwoners van Nieuwland vonden er een huis voor hun ziel.
Maar een herberg is een plaats waar passanten tijdelijk onderdak vinden, en zo verging het onze Herberg ook. Mensen zijn gekomen en ook weer gegaan. We gingen steeds minder stoelen klaarzetten voor de viering, het voorbereidingsgroepje werd opgedoekt en sommige vrijwilligers kregen wel erg veel petten op. “Dit kan zo toch niet lang doorgaan,” zeiden Herbergers wel eens tegen mij.
En zo kon het besluit om te stoppen eigenlijk niet uitblijven. Het is pijnlijk, temeer omdat we juist in coronatijd inspirerende vieringen hebben gehad. Dan is het moeilijk afscheid nemen. En tegelijk kijken we dankbaar en met vreugde terug op wat de vieringen ons hebben gebracht. Het was goed, wat we deelden en beleefden. Het zal ons tot zegen zijn, ook nu de vieringen stoppen.
En wie weet brengt dit einde weer een nieuw begin voort, en vinden we nieuwe manieren om geloof te beleven en te delen, en elkaar te ontmoeten.

Op zondag 6 juni vindt de laatste Herbergviering plaats, zoals altijd om 11.00 uur.
Als u deze viering mee wilt maken, kunt u zich opgeven bij Peter Schrieken, tel. 456 77 40.
Rian Monkhorst verzorgt de muziek, Anna Walsma is voorganger. Na de viering is er koffie en thee, en gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten. En geen afscheid te nemen, maar “tot ziens!” te zeggen.
Weet u welkom!
Anna Walsma