Laatste herhaalde oproep

Samen met de pastores geeft de pastoraatgroep vorm aan de pastorale zorg voor leden van onze gemeenschap. Bereikt ons een vraag om hulp, dan kijken we samen hoe we daaraan passend gehoor kunnen geven.

Vorige week bereikte ons het verzoek van twee Brandpunters op gevorderde leeftijd om betaalde huishoudelijke hulp voor drie uur per week. Beiden krijgen binnenkort te maken met een noodsituatie. De gezondheid van de één is zeer broos, de ander moet binnenkort opgenomen worden voor een tweetal operaties. Voor de periode van de ziekenhuisopname is zorg geregeld, maar daarna ontstaat de nood. In de tijd van herstel is de huishoudelijke zorg te zwaar. Het liefst komt men in contact met een huishoudelijke hulp vanuit Het Brandpunt, want dat voelt vertrouwd. Het gaat om een nog onbekende periode, wellicht één maand, misschien ook langer.

Omdat het nog niet gelukt is iemand te vinden, kiezen we nog één laatste maal voor een oproep in de Nieuwsbrief. Als je iemand kent of bent die deze betaalde hulp zou willen verlenen, kun je contact opnemen met Geurt Roffel. Geurt verbindt door, de taken en de betaling worden vervolgens in overleg naar redelijkheid afgesproken. Hopelijk lukt het ons om samen in deze nood iets te kunnen betekenen.

de Pastoraatgroep