Lemon Tree

Film met veerkracht: Lemon Tree
Vrijdag 5 april 2019
Sinds de dood van haar man leeft Salma van de bescheiden opbrengsten van haar citroenbomen. Wanneer de Israëlische minister van defensie en zijn echtgenote haar buren worden, eist de geheime dienst dat het groepje citroenbomen om veiligheidsredenen verdwijnt. Salma weigert echter de schadevergoeding die door de minister wordt voorgesteld en besluit met de hulp van haar advocaat de zaak voor het Israëlische Hooggerechtshof te brengen.

De film begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is er koffie en thee. Na de film is er gelegenheid tot napraten. Er wordt geen entreegeld gevraagd; wel graag een bijdrage van € 3,- in verband met de onkosten.
Plaats: Pastorie Martinuskerk.

Opgave verplicht: bij Josephine van Pampus  of Edith Vos