Leven met … chronisch ziek-zijn en dementie

Thema-bijeenkomsten: Leven met … chronisch ziek-zijn en dementie 

De taakgroep pastoraat van De Inham organiseert twee maal twee ontmoetingen rond leven met chronisch ziek zijn en rond leven met dementie. De themabijeenkomsten worden zowel ’s middags als ’s avonds aangeboden om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden mee te doen. Beide thema’s worden ingeleid door deskundige en ervaren geestelijk verzorgers. Er zal informatie worden gegeven en er is ruimte voor uitwisseling met elkaar. 

Het eerste thema ‘Chronisch ziek zijn …. en dan?’ wordt gegeven door Thea Kloek. geestelijk verzorger Centrum voor Levensvragen N-W Veluwe en Eemland. Wat kan er allemaal op je af komen wanneer je onder ogen moet zien dat je blijvend ziek bent? Welk effect heeft een chronische ziekte op de relatie? Hoe houd je de balans tussen partner zijn en mantelzorger zijn? Voor welke praktische problemen kun je komen staan? Welke emoties kunnen hierbij een rol spelen? 

Donderdag 18 november, 15.30 – 17.00 uur, en 19.30 uur tot 21.00 uur in De Inham, Hamseweg 40, Hoogland. 

Noteer ook vast de tweede bijeenkomst. Deze heeft als thema ‘Leven met dementie’ en zal worden begeleid door ds. Nel Walet, geestelijk verzorger  in een aantal zorginstellingen van Warande in Zeist. Dinsdag 25 januari, 15.30 tot 17.00 uur, en 19.30 uur tot 21.00 uur. Ook in De Inham. 

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die bezoekwerk doet, mantelzorgers en overige belangstellenden van binnen en buiten de kerk. Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. We hanteren de coronamaatregelen.


Vrede en alle goeds Martin Snaterse