Lezingen in de kinderwoorddienst

In de komende periode zullen we met de kinderen regelmatig uit Genesis lezen. Dat is een Bijbelboek dat niet vaak op het leesrooster staat. Adam en Eva, Kaïn en Abel, Noach, de toren van Babel, allemaal mooie maar ook moeilijke verhalen. Voor ons een leuke uitdaging om met de kinderen mee aan de slag te gaan.

Dit is een alternatief leesrooster dus het kan voorkomen dat in de vieringen andere lezingen gebruikt worden.