Live beeld van viering streamen

Zoals vele van jullie de afgelopen zondagen hebben gemerkt, is er tijdelijk live beeld opgetuigd tijdens het streamen van de viering. Hier was om gevraagd omdat er geen livezang in de viering meer mogelijk is en de ervaringen tijdens kerst zeer positief waren. Dit is nu nog met een tijdelijk opstelling met een camera/webcam die technisch niet optimaal is. Dat is onder andere te zien aan de vervorming van het beeld aan de zijkanten. Ook in de zaal is het provisorisch aangelegd, wat nu kan omdat er geen bezoekers mogen komen.

Op dit moment is er nog geen apparatuur aangeschaft. Het streamen van deze live beelden zal de komende zondagen doorgezet worden. Dit is mede afhankelijk van de corona ontwikkelingen en wat er verder mogelijk is.

De oproep van Josephine met kerst en het eerder stukje van de OWR in de nieuwsbrief hebben een groot aantal donaties opgeleverd en dat er een startkapitaal voor camera en toebehoren is. Hiervoor hartelijk dank. Echter om de mogelijkheden optimaal te benutten, gaan we door met deze actie. Professionele camera’s kosten geld en hebben ook nog de nodige techniek daaromheen. Een gift kan worden overgemaakt naar rekeningnummer NL34RABO0123051800 t.n.v. PG Amersfoort-N/Hoogland-Het Brandpunt, o.v.v. livestream.

Er is door de OWR besloten om te onderzoeken hoe live beelden tijdens het streamen van de viering kunnen worden toegepast. Een aantal vrijwilligers zijn nu bezig met het uitwerken van een aantal opties. Dat moet zorgvuldig gebeuren en dat kost dus nog wat tijd. Tevens wordt er zorgvuldig nagedacht over de diverse protocollen die het live streamen van beeld met zich meebrengt. Bijvoorbeeld de medewerkers aan de viering die in beeld komen. We zullen jullie blijven informeren door middel van de nieuwsbrief.

We gaan met diverse opties experimenteren. Het kan dus zijn dat er zondagen volgen zonder live beelden, op de “oude” manier. Experimenten zijn niet altijd geschikt om direct live te delen. Dit is ook afhankelijk van hoe we kunnen vieren, aangezien dat steeds verandert. We proberen dit tijdig in de NB aan te geven.

Mocht jullie vragen, opmerkingen of ideeën hebben laat het ons dan weten. Dat kan direct naar mij op onderstaand mail adres.

Bert van den Akker