maandag 2 maart: Hoe beleef je de Tafelviering

In gesprek met Brandpunters blijkt dat ieder eigen antwoorden heeft op de vraag wat zij waardevol vinden in een Tafelviering en hoe zij die vieringen beleven. Voor de een is het samen delen belangrijk, voor de ander juist het samen zingen, en voor weer een ander de stille inkeer, of een bepaald gebed. Op maandagavond 2 maart gaan we daarover van 20-21.30 uur in de pastoreskamer in kleine kring in gesprek. Het doel van de avond is niet op te frissen wat we doen of dat te feedbacken, maar te spreken over waar en hoe we geraakt worden. Het gaat dus niet over de leerstellingen die schuil kunnen gaan achter verschillende opvattingen van avondmaal/eucharistie, maar over de vraag ‘Wat doet het met je?’

De avonden worden ingeleid met een meditatief moment. We luisteren naar een Tafelgebed dat in Het Brandpunt is gezongen. Vervolgens vertelt een Brandpunter op beeld (beamer) wat voor hem/haar persoonlijk de waarde is van bepaalde gebruiken in de Tafelviering. Wat voelt als onmisbaar en waarom? Waar voel je je geraakt en hoe? Op welke manieren is wat er gebeurt in een viering waar brood en wijn gedeeld worden, inspirerend voor je leven? Naar aanleiding van het beeldfragment gaan we met elkaar in gesprek. Het doel daarvan is dat we meerdere perspectieven ontdekken om naar hetzelfde te kijken. De gesprekspartners leren om door elkaars ogen te leren kijken en zo verschillende belevingen bij de Tafelviering te ontdekken.

Aantal deelnemers: 15
Begeleiding: de gespreksleiding is in handen van Stella Muns, Geurt Roffel is als pastor betrokken.
Kosten: geen
Meer info en opgave: via e-mail bij dr Geurt Roffel