maandag 26 oktober: Met Jezus aan tafel, de evangeliën over samen eten

Wie er oog voor krijgt, gaat het opvallen hoe vaak het – nog vaker dan je al vermoedde! – in de evangeliën gaat over eten en alles wat ermee samenhangt, zoals honger, armoede, ziekte, uitsluiting, en over de keerzijde: welkom zijn, op krachten komen, luxe ervaren, een volle dis, het goede leven. We gaan ons oog hiervoor trainen en stellen o.a. de vraag: hoe past ons samen-eten daarbij, inclusief avondmaal en eucharistie?

Op de bijeenkomsten gaan we bijbel-lezen, maken af en toe een uitstapje naar kunst en actualiteit en krijgen zo in vier bijeenkomsten ‘coronaproof’ een eerste indruk van tafelen met Jezus.

En marge van onze gesprekken hopen we dat ook oecumenische verschillen hierin ter sprake komen. In alle christelijke kerken is het delen van brood en wijn een belangrijk element van het samen vieren, al verschillen beleving, gebruiken en gewoonten.

Begeleiding: ds Willem Klamer (tot 2019 predikant van De Inham in Hoogland), Geurt Roffel schuift een paar keer aan.

Als gezegd het gaat om vier bijeenkomsten. Die worden gegeven in Het Brandpunt, Wel interesse, maar verhinderd op de maandagmorgen? Kijk hier of aansluiten bij de bijeenkomsten in De Bron of De Inham je past.

Aanmelden is nodig, klik daarvoor hier.

In verband met de corona-preventiemaatregelen gaan we als volgt te werk:

1) Er is een vaste groep van 6-8 deelnemers, die zich van te voren aanmelden (en afzeggen als je je ziek voelt of anderszins risico meebrengt)

2) we komen bijeen in grote, goed geventileerde ruimtes;

3) houden 1,5 meter afstand en nemen zelf een flesje water mee.

Voorkennis wordt niet verondersteld, wel dat je je eigen bijbel en pen & papier meeneemt, en – zo mogelijk – een bijdrage voor de onkosten.

Het gaat om vier bijeenkomsten van elk twee uur, we beginnen precies om 10 uur en eindigen om 12 uur. De data: maandagochtend 26 oktober en 2, 9 en 16 november.