Maatregelen Coronavirus (10)

In de vorige nieuwsbrief gaven we aan dat ‘het coronateam’ deze week zou nagaan welke ruimte we kunnen geven aan de behoefte aan onder andere meer muzikale ondersteuning in de vieringen.

Toen we er begin deze week over spraken bleek dat we eerst nog wat dieper op deze vraag in willen gaan. Wat zijn onze behoeften bijvoorbeeld precies? En welke ruimte voor alternatieven kunnen we vinden? Inmiddels hebben we vier groepen gevraagd met ons mee te denken: de pastores, de muzikanten/cantorij, de geluidstechnici en de kosters. We peilen eerst wat zij vanuit hun visie en deskundigheid nodig denken te hebben in de komende tijd en welke oplossingen daarvoor te bedenken zijn. Op basis daarvan maken we een plan voor de vieringen na de zomervakantie.

Om iedereen voldoende tijd te gunnen om hier over na te denken en om te voorkomen dat we opnieuw veel van overbezette mensen moeten vragen, hebben we daarom besloten dat we in elk geval in de vakantieperiode (tot en met 23 augustus) voorlopig niets veranderen. De commissie vieringen heeft inmiddels voor de medewerkers aan de vieringen een draaiboek geschreven en de vieringen verlopen goed.

We merken dat veel mensen de weg naar de vieringen nog niet zoeken. Wees welkom! Wie op de reserveringslijst staat heeft voorrang. Als je direct langs komt, moet je even wachten tot we zeker weten of er nog plaats is. Maar weet dan: vol is vol!

Voorkomen jullie een stuwmeer vlak voor de aanvang van de viering? Het Brandpunt is vanaf 10:25 uur open voor bezoek. We helpen zo met elkaar wachttijd van andere vierders binnen en buiten het Brandpunt te voorkomen.

Het coranateam blijft de vinger aan de pols houden met Johan van der Vorm () als contactpersoon. Opmerkingen en verbeterpunten zijn welkom.

Johan van der Vorm, voorzitter OWR