Maatregelen Coronavirus (11): welke ruimte hebben we?

Coronanieuws 11 (Wat worden onze nieuwe gewoontes?)
Inmiddels loopt de zomer teneinde. De afgelopen maanden hebben we als Team omgaan met het coronavirus regelmatig de ontwikkelingen gevolgd en op verschillende fronten verkend wat de ruimte is voor het ontplooien van activiteiten. We houden er rekening mee dat de coronamaatregelen tot de zomervakantie nodig blijven.

Gelukkig worden de vieringen steeds beter bezocht. De vieringen zijn een uitdaging voor allen omdat we zowel de aanwezigen en de vierders via internet zich met elkaar verbonden willen voelen en blijven. Persoonlijk beleef ik de vieringen corona-stijl als intens en misschien juist door de gedwongen afstand alsnog meer betrokken op elkaar. De voorzang en muziek zijn krachtiger aanwezig dan ooit en het gesproken Onze Vader voel ik als met nog meer nadruk samen gedragen en ervaren. Wat zijn we eigenlijk rijk…..

Let op er blijft nog steeds ruimte vrij! Dus als u op het laatste moment denkt graag te willen deelnemen aan de vieringen, kijk dan tijdig voor de viering of er nog plaats over is! Er is weer kinderwoorddienst en ook in de Herberg is weer met vieren begonnen. 

We hopen dat we de komende tijd nog meer muziek en zang in de vieringen te kunnen brengen. De bezoekers van de Bandpuntvieringen zullen hebben opgemerkt dat in de hoek waar de cantorij zingt de opstelling van voorzangers en muzikanten is aangepast. Op deze wijze kunnen uiteindelijk 4 (voor)zangers en 2 bespelers van instrumenten plaatsnemen. We werken nog aan schermen waardoor zij onderling goed zullen zijn afgeschermd en ook het spelen op een dwarsfluit mogelijk is.

Met de cantorij wordt onderzocht welke ruimte er is om weer als groep te oefenen. Het gebouw en de ventilatiecapaciteit laten dat volgens de recentste inzichten toe. Ook de vrijwilligersgroepen zullen hebben opgemerkt dat de vergaderzalen geschikt zijn om elkaar te ontmoeten.

Juist nu we meer kunnen, blijft de moraal: geef elkaar de (veilige) ruimte en zorg goed voor elkaar! De coronaspelregels blijven, zo leert het nieuws, van levensbelang. Juist het verlangen naar gemeenschap, intimiteit en ook gewoon lol en dollen of spontane hulp brengt mensen dichter bij elkaar dan gezond is. Let op elkaar en spreek elkaar op positieve wijze aan als we te “close” worden. Samen zorgen we zo niet alleen voor elkaar maar geven we kwetsbaren het vertrouwen dat ook zij welkom zijn om veilig aan onze activiteiten deel te nemen!

Het coranateam blijft de vinger aan de pols houden met Johan van der Vorm, e-mail:  als contactpersoon. Aan de derde grote update van het Gebruiksplan omgaan met het coronavirus wordt gewerkt. Opmerkingen en verbeterpunten zijn welkom.
Johan van der Vorm, voorzitter OWR