Maatregelen Coronavirus 16

naar maar waar…
nu helemaal niet meer zingen

Denk je nu hebben we alles wel gehad, hebben we weer een probleem naast het probleem zoals onze Minister-President verzuchtte. Jullie hebben het gehoord of gelezen: besmettingscijfers gaan niet snel genoeg naar beneden en angstaanjagende berichten uit UK en Ierland.

De PKN zet met het oog hierop nog scherpere grenzen uit aan wat binnen vieringen mogelijk is: “dringen aan niet te zingen tijdens de kerkdienst” en nu ook niet meer door voorzangers. We komen in het coronateam tot het besluit, dat waar zingen met voortschrijdend inzicht steeds een zorgvuldige afweging is geweest, ook onze geloofsgemeenschap nog scherper op de preventiewind moet varen.

Kortom, zingen gaat (hopelijk) tot 9 februari niet meer. Niet in de vieringen, niet voor koren en niet in gebedsbijeenkomsten. Zolang we niet meer weten over de dreiging van de Britse variant is het niet anders. De pastores hebben vanuit het DB net als bij eerdere coronagolven de vrijheid gekregen tot een passende invulling van vieringen te komen en de vrijheid te nemen die tot de essenties en met creatieve inzet van wat mogelijk en haalbaar is, in te vullen. “Less is in dit geval more”. Door ruimte te laten voor kleinschaligere vieringen en af te wijken van de vertrouwde liturgie, komen we daarmee wellicht op andere maar minstens zo inspirerende wijze van geloofsgetuigen en warme ontmoetingen als gemeenschap.

Door alles heen willen we de kapel openhouden en het ochtendgebed op dinsdagmorgen door laten gaan. Onze laatste schuilplaats voor ieder die intimiteit voor meditatie en een rustpunt zoekt, blijft daarmee nog steeds voor jou beschikbaar.

Graag tel ik ook onze zegeningen:

  • Terugdenkend aan een nieuwjaarsconferance: we mogen er zijn
  • Door alles heen de Eeuwige bij ons nabij weten
  • Brandpunt is en blijft veerkrachtig
  • We weten elkaar gedragen en verantwoordelijk voor onze omgeving.

Wat betreft de praktische impact:

  • Kapel blijft open, maar geen zingend ochtendgebed meer helaas
  • Geen vergaderingen meer in Het Brandpunt tenzij er dringende belangen zijn, bij twijfel bel Kees van Dijke over wat mogelijk is
  • We dringen aan, waar voorbereidingen voor de vieringen nodig blijven, dat vooral overdag te doen. We laten liever ’s avonds geen lichten branden: dat geeft geen fijn signaal.
  • Houd bij alles wat je doet de gezondheidsrichtlijnen in acht: wees nog zorgzamer en preciezer naar elkaar. Herinner elkaar als de zorgvuldigheid onbewust toch over het hoofd wordt gezien. Streng zijn is zeker in dit geval een uiting van liefdevolle zorg.
  • Neem verantwoordelijkheid voor elkaar, zie uit om je heen naar wie juist nu hulp nodig heeft: praktisch maar ook sociaal gesproken.

Mocht een van jullie behoefte hebben aan contact, neem dan gerust contact op met Willemien Kamphuis (06 41740991 of 033 4565515).

Johan van der Vorm,
waarnemend voorzitter OWR