Maatregelen Coronavirus (8)

Hoe gaan we dat samen doen zondag 5 juli?

We mogen gelukkig weer in elkaars nabijheid vieren. Nog niet zoals we gewend zijn maar wel binnen de ruimte die de overheid ons geeft en in lijn met de adviezen van de PKN en RK. Nieuwe manieren dus zolang het nodig blijft en laten we met “Geestkracht” het beste ervan maken.

5 juli is het zover en gaan we klein beginnen met 60 bezoekers. Later hopen we 85 bezoekers te kunnen ontvangen. In Het Brandpunt is plaats voor 100 personen inclusief medewerkers. De zaal is hierop ingericht.

Om met elkaar veilig en gezond Het Brandpunt te kunnen bezoeken, deel te nemen aan de vieringen en weer huiswaarts te keren is het volgende proces met de nodige spelregels en voorzieningen ontwikkeld.

Lees hier de spelregels…