Maatregelen Coronavirus (7)

Als je het Brandpunt nu binnenloopt, zie je al dat al vrij veel gereed staat voor de 1,5 meter vieringen per 5 juli. Velen in en om het Team ‘omgaan met het coronavirus’ werken aan het uitdenken van een goede organisatie waarmee we weer maanden verder kunnen.

De OWR heeft een tussenversie van het daarbij nodige gebruiksplan besproken en akkoord gegeven op de gekozen aanpak. Het Team ‘omgaan met het coronavirus’ heeft daarop het mandaat van de OWR gekregen voor de verdere uitwerking en coördinatie van de uitvoering.

We zijn nu bezig om het gebruiksplan uit te werken en hopen weer met ca. 100 personen te kunnen gaan vieren. Het is werken aan een “schuivend paneel”. Volgende week willen we het ontwerp-gebruiksplan doorlopen.

Waar we in het kader van het gebruiksplan nu aan werken:

 • Voorbereiding van proefviering 5 juli
 • Reserveringssysteem aan het opzetten en daarvoor bruikbare app
 • Inzet van goed herkenbare “coördinatoren” die geregistreerde bezoekers een plaats zullen toewijzen en bijhouden wie op welke plaats zit (voor het geval dat….)
 • Optimale zaalopstelling: afstand, vakindeling, routing aankomst en vertrek e.d.
 • Enkel simpele regels voor deelname: deelname op volgorde van inschrijving, aandacht voor personen met specifieke pastorale behoeften
 • De kinderwoorddienst zoveel mogelijk als gebruikelijk organiseren
 • De bestaande gedragsregels zullen van kracht blijven: geen koffiedrinken, geen garderobe, alleen invalidentoilet open voor noodgevallen
 • Van ieder verwachten we naar zichzelf en elkaar toe te bepalen of een bezoek aan een grote groep geen extra risico’s voor jezelf of een ander oplevert.

  Verder nog enkele praktische zaken:
 • Helaas zullen we (nog) geen mensen vanuit Brandpunt per auto kunnen ophalen. Ieder moet voor eigen vervoer zorgen.
 • De Herbergvieringen zijn tot en met augustus helaas nog niet mogelijk. De coronasluiting valt samen met de al geplande zomersluiting in augustus.
 • Zodra het gebruiksplan klaar is, zullen we dit publiceren en in het Brandpunt ter inzage leggen.

Kortom, naast sturen op grote lijnen ook veel micromanagement. We moeten de gang van zaken in het Brandpunt weer even opnieuw uitvinden met elkaar, ik reken op jullie medewerking.

Heb je behoefte aan een luisterend oor, praktische hulp of zie je dat anderen aandacht of hulp nodig hebben? Neem dan contact op met Willemien Kamphuis (Pastoraat), per e-mail of via 033 455 24 22 / 06 41 740 991 of met Carla van der Laan (Diaconie), telefoon 06 11 330 321.

De Taakgroep ‘Omgaan met het Coronavirus’ blijft de vinger aan de pols houden met ondergetekende als contactpersoon.

Johan van der Vorm, voorzitter OWR