Maatregelen Coronavirus

Zoals jullie inmiddels in het nieuws gehoord hebben, is het risico besmet te raken of om de besmetting met het Coronavirus onbewust door te geven inmiddels zo groot dat grote bijeenkomsten worden afgeraden. De OWR heeft daarom besloten, evenals de De Inham en De Veenkerk, de vieringen de komende weken niet door te laten gaan. We zullen daar ook in de komende weken in de nieuwsbrief over informeren.

Wel gaan we komende zondag met alleen direct betrokken medewerkenden een bijzonder viermoment organiseren en dat uitzenden via internet. Met elkaar proberen we daar inspirerend gemeenschapsmoment van te maken. Meeluisteren kan via: https://live.hetbrandpunt.net/. U kunt uw collecte bijdrage overmaken naar IBAN NL34RABO0123051800 t.n.v. Oecumenische Wijkraad Brandpunt. Via deze link is ook de  liturgie te vinden. We vragen iedereen om elkaar hiervan op de hoogte te brengen en als je geen taak hebt niet naar het Brandpunt te komen. Mocht de verbinding wegvallen dan kun je zondagmorgen ook een televisiekerkdienst volgen van de PKN of de RK.

Het Brandpunt is een ontmoetingskerk. Juist nu ontmoeten lastig is, is het belangrijk oog te hebben voor mensen die extra aandacht nodig hebben. Denk aan mensen die angstig of bezorgd worden van deze situatie of in een isolement raken. We vragen iedereen daarom om naar elkaar om te zien en met elkaar in contact te blijven, ook als dat alleen telefonisch kan. Heb je behoefte aan een luisterend oor, praktische hulp of zie je dat anderen aandacht of hulp nodig hebben? Neem dan contact op met Willemien Kamphuis (Pastoraat, , 0334565515) en Carla van der Laan (Diaconie, , 0611330321).

Geplande activiteiten en vergaderingen in het Brandpunt kunnen doorgaan. We vertrouwen erop dat hierbij de actuele algemene hygiënerichtlijnen gevolgd worden. Ook vertrouwen we erop dat mensen met verkoudheidsklachten of een kwetsbare gezondheid hun verantwoordelijkheid nemen en daarom thuisblijven zoals geadviseerd wordt. Het is aan de organisator van de activiteit of vergadering om (eventueel samen met zijn/haar groep) te bepalen of de activiteit doorgaat, uitgesteld wordt of op een andere manier ingevuld kan worden (bijvoorbeeld via Skype). Houd wel de kosters op de hoogte van wat je van plan bent!

We weten inmiddels dat de “Taizéviering” en de bijeenkomst “Betrokken theologiseren” van komende zondagmiddag niet doorgaat.

Het RIVM is voor ons als informatiebron leidend. We vragen iedereen dan ook de richtlijnen die het RIVM afgeeft te volgen. Ook de RK en PKN geven de nodige richtlijnen. De OWR werkt samen met de andere wijken in Hoogland Amersfoort Noord.

Op dit moment is de OWR samen met de vrijwilligersgroepen en kosters ook andere aanpassingen van ons kerkenwerk aan het regelen. Daarvoor is een Taakgroep ‘Omgaan met het Coronavirus’ actief met Johan van der Vorm () als contactpersoon.

Johan van der Vorm
Voorzitter OWR