Maatregelen verspreiding Coronavirus (3)

Tussen al het slechte nieuws komt gelukkig inmiddels ook een klein sprankje licht door. De eerste voorzichtige analyses duiden her en der op een ommekeer in de stijging van het aantal coronabesmettingen. Het coronavirus ging en gaat ook onze geloofsgemeenschap niet voorbij. We wensen iedereen die het raakt heel veel sterkte toe.

Zoals jullie weten volgt de Taakgroep ‘Omgaan met het Coronavirus’ de ontwikkelingen op de voet. De laatste maatregelen van de overheid eerder deze week en de richtlijnen van de PKN en RK ondersteunen het in Het Brandpunt ingezette beleid. Intussen doen we steeds meer ervaring op en worden onze aanpakken verder verfijnd.

We merken hoe waardevol het is om door middel van de vieringen via internet toch met elkaar verbonden te zijn. Gelukkig is dit ook binnen de nieuwe kaders die de overheid deze week heeft afgekondigd nog steeds mogelijk. Tijdens de vieringen proberen we het aantal medewerkers zo veel mogelijk te beperken en toch een echte ‘Brandpunt-viering’ neer te zetten. We doen dat bijvoorbeeld door zoveel mogelijk mensen een dubbele taak te geven. Ook gaan we testen met technieken waarbij we medewerkers die slechts een klein aandeel in de viering hebben, kunnen laten inbellen. Natuurlijk houden alle medewerkers aan de viering 1,5 meter afstand van elkaar en zijn we extra alert op hygiëne.

Ook komende zondag vieren we samen via internet. Gebruik hiervoor de volgende link: http://live.hetbrandpunt.net/. De liturgie is hier te vinden: https://drive.google.com/file/d/1QVy4jrz9opobgqjLVJVQkI4RvH3QuqiH.

We willen nog enkele puntjes op de i willen zetten:

We zijn blij met alle nieuwe initiatieven, zoals de luister- en ondersteuningsdienst (LOT). Dit is een telefoonlijn die sinds deze week actief is, en bedoeld is voor mensen met een hulpvraag of behoefte aan een luisterend oor. Gerard van Eck is gestart met een initiatief om actief mensen op te zoeken die mogelijk een hulpvraag hebben die niet-bekend is bij de overleggroep pastoraat. Ook is hij bezig om initiatieven op te zetten om verbinding met elkaar te zoeken, bijvoorbeeld rond de vieringen. Gerard schrijft daarover elders in deze Nieuwsbrief.

Whatsapp is een dankbaar en gewaardeerd hulpmiddel geworden. Hulpvragen die via whatsapp bij de pastores binnenkomen, zullen zo nodig en mogelijk door de pastores worden doorgegeven aan vrijwilligers om de pastores te ontlasten.

Heb je behoefte aan een luisterend oor, praktische hulp of zie je dat anderen aandacht of hulp nodig hebben?
Neem dan contact op met:

De Taakgroep ‘Omgaan met het Coronavirus’ blijft de vinger aan de pols houden met Johan van der Vorm () als contactpersoon.
Johan van der Vorm, voorzitter OWR